10 Class Pass
£85.00Karnet na 10 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 180 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • Experienced Pilates In Studio
 • Gentle Pilates Online
 • Intermediate Pilates Online
 • Pilates - Mixed Ability
 • Pilates - Mixed Ability Studio

Valid for Pilates classes
Transfer between classes and dates easily
Non-refundable
Expires 180 days


5 Class Pass
£45.00Karnet na 5 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 120 dni.
Karnet ważny na:
 • Experienced Pilates In Studio
 • Gentle Pilates Online
 • Intermediate Pilates Online
 • Pilates - Mixed Ability
 • Pilates - Mixed Ability Studio

Valid for all Pilates classes
Transfer between classes and dates easily
Non-refundable
Expires 120 days after first class use


Wybierz więcej Zobacz wybrane