Class pass: 2 sessions @ £5 each
£10.00Karnet na 2 zajęć.
Karnet ważny na:
 • Broadway Boogie Colden Common
 • Broadway Boogie Eastleigh
 • FitSteps FAB + TONE Colden Common
 • FitSteps FAB + TONE Winchester
 • Flex + Flow Colden Common
 • Flex + Flow Hursley
 • RaveTone Colden Common
 • RaveTone Eastleigh
 • Zumba Colden Common
 • ZumbaTone Colden Common

Class pass: 5 sessions @ £4.50 each
£22.50Karnet na 5 zajęć.
Karnet ważny na:
 • Broadway Boogie Colden Common
 • Broadway Boogie Eastleigh
 • FitSteps FAB + TONE Colden Common
 • FitSteps FAB + TONE Winchester
 • Flex + Flow Colden Common
 • Flex + Flow Hursley
 • RaveTone Colden Common
 • RaveTone Eastleigh
 • Zumba Colden Common
 • ZumbaTone Colden Common

Class pass: 10 sessions @ £4 each
£40.00Karnet na 10 zajęć.
Karnet ważny na:
 • Broadway Boogie Colden Common
 • Broadway Boogie Eastleigh
 • FitSteps FAB + TONE Colden Common
 • FitSteps FAB + TONE Winchester
 • Flex + Flow Colden Common
 • Flex + Flow Hursley
 • RaveTone Colden Common
 • RaveTone Eastleigh
 • Zumba Colden Common
 • ZumbaTone Colden Common

Wybierz więcej Zobacz wybrane