Kids Street - 6 BLOCK
£27.00Karnet na 6 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 120 dni.
Karnet ważny na:
  • Kids Street Dance - Friday (Age 8+)
  • Kids Street Dance - Thursday (Age 5-7)

Kids Street - Block of 6 classes


Adult Street - 6 BLOCK
£39.00Karnet na 6 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 120 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Adult Street Dance

Adult Street - Block of 6 classes


Wybierz więcej Zobacz wybrane