SINGLE CLASS (YOGA/QI GONG)
S$42.00Karnet na 1 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • Back Bend
 • Basic Arm Balancing
 • Core Yoga
 • Deep Stretch
 • Dynamic Yoga
 • Gentle Yoga
 • Hatha Yoga (Beginner)
 • Hatha Yoga (Beginners)
 • Hatha Yoga
 • Qi Gong
 • Shoulder Opening
 • Stretch and Tone
 • Vinyasa Flow
 • Vinyasa Yoga
 • Wheel Yoga
 • Yin Yoga
 • Yogalates

Can be used for all Yoga Classes except Yin and Sound Yoga, all Qi Gong Classes. Valid for 1 month / 30 days from date of purchase.


3 YOGA/QI GONG CLASSES
S$100.00Karnet na 3 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
 • Back Bend
 • Basic Arm Balancing
 • Core Yoga
 • Deep Stretch
 • Dynamic Yoga
 • Gentle Yoga
 • Hatha Yoga (Beginner)
 • Hatha Yoga (Beginners)
 • Hatha Yoga
 • Qi Gong
 • Shoulder Opening
 • Stretch and Tone
 • Vinyasa Flow
 • Vinyasa Yoga
 • Wheel Yoga
 • Yin Yoga
 • Yogalates

Can be used to book all Qi Gong and Yoga classes except Yin and Sound Yoga. Valid for 1 month / 30 days from date of purchase.


10 YOGA/QI GONG CLASSES
S$300.00Karnet na 10 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 120 dni.
Karnet ważny na:
 • Back Bend
 • Basic Arm Balancing
 • Core Yoga
 • Deep Stretch
 • Dynamic Yoga
 • Gentle Yoga
 • Hatha Yoga (Beginner)
 • Hatha Yoga (Beginners)
 • Hatha Yoga
 • Qi Gong
 • Shoulder Opening
 • Stretch and Tone
 • Vinyasa Flow
 • Vinyasa Yoga
 • Wheel Yoga
 • Yin Yoga
 • Yogalates

Can be used to book all Qi Gong and Yoga classes except Yin and Sound Yoga. Valid for 4 months / 120 days from date of purchase.


20 YOGA/QI GONG CLASSES
S$500.00Karnet na 20 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 180 dni.
Karnet ważny na:
 • Back Bend
 • Basic Arm Balancing
 • Core Yoga
 • Deep Stretch
 • Dynamic Yoga
 • Gentle Yoga
 • Hatha Yoga (Beginner)
 • Hatha Yoga (Beginners)
 • Hatha Yoga
 • Qi Gong
 • Shoulder Opening
 • Stretch and Tone
 • Vinyasa Flow
 • Vinyasa Yoga
 • Wheel Yoga
 • Yin Yoga
 • Yogalates

Can be used to book all Qi Gong and Yoga classes except Yin and Sound Yoga. Valid for 6 month / 180 days from date of purchase.


SINGLE YIN AND SOUND YOGA CLASS
S$65.00Karnet na 1 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
 • Yin and Sound Yoga

Can be used to book Yin and Sound Yoga class only. Valid for 1 month / 30 days from date of purchase.


3 YIN AND SOUND YOGA CLASSES
S$165.00Karnet na 3 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
 • Yin and Sound Yoga

Can be used to book Yin and Sound Yoga classes only. Valid for 1 month / 30 days from date of purchase.


10 YIN AND SOUND YOGA CLASSES
S$500.00Karnet na 10 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 120 dni.
Karnet ważny na:
 • Yin and Sound Yoga

Can be used to book Yin and Sound Yoga classes only. Valid for 4 months / 120 days from date of purchase.


SINGLE ZOOM CLASS
S$21.00Karnet na 1 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
 • Hypnotherapy (Zoom)
 • Myofascial Release (Zoom)
 • Stretch and Tone (Zoom)
 • Vinyasa Yoga (Zoom)
 • Yoga for Kapha (Zoom)
 • Yoga for Pitta (Zoom)

Can be used to book all Zoom classes. Valid for 1 month / 30 days from date of purchase.


3 ZOOM CLASS
S$50.00Karnet na 3 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
 • Hypnotherapy (Zoom)
 • Myofascial Release (Zoom)
 • Stretch and Tone (Zoom)
 • Vinyasa Yoga (Zoom)
 • Yoga for Kapha (Zoom)
 • Yoga for Pitta (Zoom)

Can be used to book all Zoom classes. Valid for 1 month / 30 days from date of purchase.


10 ZOOM CLASSES
S$150.00Karnet na 10 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 120 dni.
Karnet ważny na:
 • Hypnotherapy (Zoom)
 • Myofascial Release (Zoom)
 • Stretch and Tone (Zoom)
 • Vinyasa Yoga (Zoom)
 • Yoga for Kapha (Zoom)
 • Yoga for Pitta (Zoom)

Can be used to book all zoom classes. Valid for 4 months / 120 days from date of purchase.


Wybierz więcej Zobacz wybrane