5x Pass
£40.00Karnet na 5 zajęć.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • JumpX Ealing

This gives you 5 classes, valid for all locations except Decathlon class

Wybierz więcej Zobacz wybrane