10 Class Pass
55.00Karnet na 10 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

Please book at least one class ticket at the point of purchase.
This class pass bundle only applies to in-studio classes.

Wybierz więcej Zobacz wybrane