10 x Class Pass
£54.00Karnet na 10 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 70 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Rebound Fit - Deeping

5 x Class Pass
£28.75Karnet na 5 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 35 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Rebound Fit - Deeping

Wybierz więcej Zobacz wybrane