6 Class Yoga Card
£50.00Karnet na 6 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 62 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Beginners/General level ONLINE class with Tehira Taylor
  • General level ONLINE class with Tehira Taylor

Valid for 2 months from purchase across the studio scheduled yoga asana classes (excludes meditation, courses, specialist classes and workshops).

Non-refundable. Classes bought using a pass may be transferred to another class no less than 3 days... [Czytaj dalej]

Wybierz więcej Zobacz wybrane