3 x Beatbox Class Entry (£21)
£21.00Karnet na 3 zajęć.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

3 x Beatbox Class Entry. Save £3.


5 x Beatbox Class Entry (£32.50)
£32.50Karnet na 5 zajęć.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

5 x Beatbox Class Entry. Save £7.50.


Wybierz więcej Zobacz wybrane