Six Class Pack
£40.00Karnet na 6 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 60 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Flow & Let Go (ONLINE)
  • Self Care Sunday (ONLINE)

Yin Class Pass
£40.00Karnet na 5 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 90 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Y I N (IN PERSON)

Wybierz więcej Zobacz wybrane