10 Class Pass
£85.00Tillåter tillträde till 10 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 180 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • Experienced Pilates In Studio
 • Gentle Pilates Online
 • Intermediate Pilates Online
 • Pilates - Mixed Ability
 • Pilates - Mixed Ability Studio

Valid for Pilates classes
Transfer between classes and dates easily
Non-refundable
Expires 180 days


5 Class Pass
£45.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 120 dagar.
Pass kan användas för:
 • Experienced Pilates In Studio
 • Gentle Pilates Online
 • Intermediate Pilates Online
 • Pilates - Mixed Ability
 • Pilates - Mixed Ability Studio

Valid for all Pilates classes
Transfer between classes and dates easily
Non-refundable
Expires 120 days after first class use


Tillbaka Fortsätt