5x Pass
£40.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
  • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
  • JumpX Ealing

This gives you 5 classes, valid for all locations except Decathlon class

Tillbaka Fortsätt