5x Pass
£40.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
  • Endast en gång per händelse.
Passera inte för närvarande gällande för eventuella kommande händelser.
This gives you 5 classes, valid for all locations except Decathlon class
Tillbaka Fortsätt