Vietlesson Coffee House - Vietlesson Coffee Talks

Coffee Talks là hoạt động nói tiếng Anh với người bản xứ do Sam & Cynthia tổ chức hàng tuần để giúp các bạn học viên đang học ở Vietlesson cũng như học viên ở bên ngoài nhận được xác nhận tham gia. Do số lượng và chất lượng nên không mở cho tất cả mọi ngừoi. Trừ học viên thì bạn nào làm đúng yêu cầu mới được tham gia

Select date
 
October, 2018
21 Sun 2pm - 3:30pm Tuần 2 - Chủ đề: Education & career path (What is your dream Job?)
Times shown in timezone: Hanoi