Skip to main content

Trefnu Blodau / Flower Arranging

Monday, 25 September '23   2:30pm – 4:30pm BST
Garth Olwg Lifelong Learning Centre, Saint Illtyds Road, Church Village, Pontypridd, CF38 1RQ

Details

• Cwrs 8 wythnos yw hwn

• This is a 8 week course

Instructions

Y tiwtor fydd yn cymryd y taliad am y cwrs hwn yn y wers gyntaf
Ar ôl cofrestru ar gyfer y cwrs hwn byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost a chyfarwyddiadau pellach.

Payment for this course will be taken by the tutor on the first lesson.
After registering for this course you will receive an email confirmation and any further instructions.

Tickets

Cost

Tocyn Cwrs / Course Ticket

£56.00

Location

Garth Olwg Lifelong Learning Centre
Saint Illtyds Road
Church Village
Pontypridd
CF38 1RQ