Skip to main content

Hanes Cymru Oes Fictoria (Sesiynau dwyiethog) / History of Wales - Victorian Wales (Bilingual)

Monday, 11 September '23   6pm – 7:30pm BST
Garth Olwg Lifelong Learning Centre, Saint Illtyds Road, Church Village, Pontypridd, CF38 1RQ

Details

• Cwrs 6 wythnos yw hwn
• This is a 6 week course

Instructions

Ar ôl cofrestru ar y cwrs hwn bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i gymryd eich taliad

After registering on this course a member of staff will contact you to take your payment.

Tickets

Cost

Pris y cwrs / Course price

£30.00

Location

Garth Olwg Lifelong Learning Centre
Saint Illtyds Road
Church Village
Pontypridd
CF38 1RQ