Soundbath Discount Pass - Brighton Natural Health Centre - 6 for 5
£75.00Karnet na 6 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 365 dni.
Karnet ważny na:
 • Therapeutic Soundbath - Brighton Natural Health Centre
12 month pass for 6 soundbaths for the price of 5
Soundbath Discount Pass - Tree of Life - 6 for 5
£75.00Karnet na 6 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 365 dni.
Karnet ważny na:
 • Therapeutic Soundbath - Tree of Life @10am
 • Therapeutic Soundbath - Tree of Life @11:30am
 • Therapeutic Soundbath - Tree of Life @1:15pm
12 month pass for 6 soundbaths for the price of 5
Soundbath Discount Pass - Tree of Life AND Brighton Natural Health Centre - 6 for 5
£75.00Karnet na 6 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 365 dni.
Karnet ważny na:
 • Therapeutic Soundbath - Brighton Natural Health Centre
 • Therapeutic Soundbath - Tree of Life @10am
 • Therapeutic Soundbath - Tree of Life @11:30am
 • Therapeutic Soundbath - Tree of Life @1:15pm
12 month pass for 6 soundbaths for the price of 5
Wybierz więcej Zobacz wybrane