Skip to main content

🌟Glow Bambino South Derbyshire & Burton🌟

β€πŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œπŸ’™πŸ’šπŸ’›πŸ§‘β€πŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œπŸ’™πŸ’šπŸ’™
Join Woo Woo the glow worm as he takes us on a different magical adventure each week. Watch your little one's eyes light up as they are amazed by the rainbow lights🌈 sensory sounds 🎢 and mysterious smells.😍

🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟

🀩Whilst having magical fun you'll also be supporting your little one's;

❀ Brain Development
πŸ’œ Social Interaction
🧑 Language & Motor Skills
πŸ’š Coordination

🌟Check out our Facebook Page (Glow Bambino Derbyshire & Burton) to see our amazing photos & videos and read our excellent reviews ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

OR... Check out our new online photo album!.. just follow the link below;

https://myalbum.com/album/gaK6HaCay22v

LIMITED AVAILABILITY BOOK YOUR PLACE TODAY!

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

From 24 May 2022
 
May, 2022
26 Thu Course: 1 date 09:30 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 1 date 10:45 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 1 date 12:00 - Glow Bambino South Derbyshire
31 Tue Course: 1 date 09:30 - Glow Bambino Burton
Course: 1 date 10:45 - Glow Bambino Burton
Course: 1 date 12:00 - Glow Bambino Burton
June
6 Mon Course: 8 dates Glow Bambino Derby - Waiting List (not fully booked)
7 Tue Course: 4 dates 09:30 - Glow Bambino Burton
Course: 4 dates 10:45 - Glow Bambino Burton
Course: 4 dates 12:00 - Glow Bambino Burton
9 Thu Course: 4 dates 09:30 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 4 dates 10:45 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 4 dates 12:00 - Glow Bambino South Derbyshire
July
5 Tue Course: 4 dates 09:30 - Glow Bambino Burton
Course: 4 dates 10:45 - Glow Bambino Burton
Course: 4 dates 12:00 - Glow Bambino Burton
7 Thu Course: 4 dates 09:30 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 4 dates 10:45 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 4 dates 12:00 - Glow Bambino South Derbyshire
August
4 Thu Course: 4 dates 09:30 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 4 dates 10:45 - Glow Bambino South Derbyshire
Course: 4 dates 12:00 - Glow Bambino South Derbyshire
6 Sat 9:30am BST 09:30 - Glow Bambino Burton TASTER SESSION
10:45am BST 10:45 - Glow Bambino Burton TASTER SESSION
12pm BST 12:00 - Glow Bambino Burton TASTER SESSION
9 Tue Course: 4 dates 09:30 - Glow Bambino Burton
Course: 4 dates 10:45 - Glow Bambino Burton
Course: 4 dates 12:00 - Glow Bambino Burton
Times shown in timezone: London