Cyrsiau ar gael ledled RCT / Courses available throughout RCT

Ab 27 Sep 2021
 
Juli, 2021
5 Mo 00:00 BST Hylendid a Diogelwch Bwyd Lefel 2 / Level 2 Food Hygiene And Safety Certificate
00:00 BST Trin â Llaw / Manual Handling
November
1 Mo 09:30 GMT Celf a Dylunio - Lefel 3 / Art and Design Level 3
12:00 GMT Diwydiannau Creadigol yng Nghymru Lefel 3 / Creative Industries in Wales Level 3
15:00 GMT Celfyddydau Mynegiadol mewn Iechyd a Lles Lefel 3 / Expressive Arts in Health and Wellbeing Level 3
3 Mi 13:00 GMT Crefft Siwgr / Sugarcraft
4 Do 13:00 GMT Amdanaf i / All About Me
5 Fr 10:00 GMT Gwneud Torchau / Wreath Making
12 Fr 09:00 GMT Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys / Level 3 Emergency First Aid
Zeitzone der angezeigte Zeiten: London