Skip to main content

Events at Garth Olwg Lifelong Learning Centre

From 26 Mar 2023
 
September, 2022
1 Thu 365 days Cofrestr Digwyddiadau'r Dyfodol / Future Events Register
365 days Copy of: Cofrestr Digwyddiadau'r Dyfodol / Future Events Register
April, 2023
3 Mon 10am BST Ioga Pili Pala - Sesiwn Ioga i blant 3-7 oed / Yoga Session for Children Aged 3-7
11:15am BST Ioga Pili Pala - Sesiwn Ioga i blant 7-11 oed / Yoga Session for Children aged 7-12
4 Tue 10:30am BST Sesiwn Gemau Hwyl a Sbri HALIBALW MIWSIG / Fun Games Session HALIBALW MIWSIG
5 Wed 10am BST Crefft Pasg (Dwyieithog) / Easter Crafts (Bilingual)
1pm BST Crefft Pasg (Dwyieithog) (Addas i blant ag anghenion dysgu ychwanegol) / Easter Crafts (Bilingual) (ASD Friendly)
6 Thu 10am BST Sinema Garth Olwg - 'Peter Rabbit 2' / Garth Olwg Cinema - 'Peter Rabbit 2'
1pm BST Chwaraeon RCT (7-11 oed) / RCT Sports (7-11 years)
1pm BST Sinema Garth Olwg - 'Peter Rabbit 2' (Addas i blant ag awtistiaeth) / Garth Olwg Cinema - 'Peter Rabbit 2' (Autism Friendly)
June
16 Fri 7:30pm BST Imrie (Frân Wen)
Times shown in timezone: London