Courses at Garth Olwg Lifelong Learning Centre

From 23 Jun 2021
 
May, 2021
27 Thu 365 days Cadw Llyfrau Sylfaenol / Basic Book Keeping
365 days Cofrestr Digwyddiadau'r Dyfodol / Future Events Register
June
23 Wed Course: 2 dates Sbaeneg (Mynediad) / Spanish (Beginners)
24 Thu Course: 2 dates Sbaeneg (Pellach) / Spanish (Advanced)
25 Fri Course: 4 dates Ysgrifennu Creadigol / Creative Writing
28 Mon Course: 1 date Sbaeneg (Canolradd) / Spanish (Improvers)
29 Tue Course: 1 date Sbaeneg (Mynediad) / Spanish (Beginners)
July
7 Wed 7:30pm BST Camlas Sir Forgannwg gyda Ron Keats / Glamorganshire Canal with Ron Keats
8 Thu 5pm BST Gweithdy drama ( Gweithdy Cymraeg) / Drama workshop ( Welsh Workshop)
22 Thu 7pm BST Gig Gwilym Bowen Rhys (Noson Gymraeg) / Gwilym Bowen Rhys’ Gig (Welsh Evening)
August
4 Wed 7:30pm BST Cyfrinachau Ystafell Arlunio Castell Coch gyda Adrienne Wood / The Secrets of Castell Coch's Drawing Room with Adrienne Wood
September
9 Thu Course: 14 dates Clwb Drama Garth Olwg / Garth Olwg Drama Club
Times shown in timezone: London