Courses at Garth Olwg Lifelong Learning Centre

From 27 Feb 2021
 
August, 2020
31 Mon 365 days Cofrestr Digwyddiadau'r Dyfodol / Future Events Register
September
1 Tue 365 days Cadw Llyfrau Sylfaenol / Basic Book Keeping
March, 2021
2 Tue Course: 2 dates Coginio Bwyd o Bedwar Ban Byd
3 Wed Course: 5 dates Ukulele - Grwp Iwcs Cwmalele
17 Wed 7:30pm GMT Noson yng nghwmni Dr Eurwyn Wiliam-Hanes Crochendy Nantgarw
April
7 Wed 7:30pm BST History talk with Welsh novelist Catrin Collier / Sgwrs hanes gyda’r nofelydd Gymraeg Catrin Collier
Times shown in timezone: London