Courses at Garth Olwg Lifelong Learning Centre

From 9 May 2021
Show more...
August, 2020
31 Mon 365 days Cofrestr Digwyddiadau'r Dyfodol / Future Events Register
September
1 Tue 365 days Cadw Llyfrau Sylfaenol / Basic Book Keeping
May, 2021
10 Mon Course: 8 dates Sbaeneg (Canolradd) / Spanish (Improvers)
11 Tue Course: 8 dates Sbaeneg (Mynediad) / Spanish (Beginners)
12 Wed Course: 6 dates Iwcs / Ukulele
Course: 8 dates Sbaeneg (Mynediad) / Spanish (Beginners)
8pm BST
Cancelled
Sesiwn pampro gyda Helen (Am Ddim ) (Sesiwn yn y gymraeg) / Pamper Session with Helen (Free Online) (Session in Welsh)
13 Thu Course: 8 dates Sbaeneg (Pellach) / Spanish (Advanced)
14 Fri Course: 3 dates Landscape Photography
Course: 3 dates People Photography
Course: 3 dates Introduction to Photoshop
21 Fri 10am BST Cyflwyniad i ymwybyddiaeth i famau newydd (AM DDIM) sesiwn Saesneg / Introduction to mindfulness for new mums (FREE) English session
Course: 8 dates Ysgrifennu Creadigol / Creative Writing
6pm BST Ymwybyddiaeth fel rhan o fywyd bob dydd (AM DDIM) Sesiwn Saesneg / Mindfulness in daily living (FREE) English Session
26 Wed 7:30pm BST Sesiwn garddio gydag Adam yn yr ardd - tyfu llysiau a chynnyrch yn eich gardd. / A gardening session with Adam in the garden- growing vegetables and produce in your garden.
Times shown in timezone: London