weisstechnik Training & Webinar

Ab 18 Sep 2020
 
September, 2020
25 Fr 09:00 - 10:00 Webinar DE: Verfügbarkeit und Sicherheit durch Wartung
Oktober
2 Fr 09:00 - 10:00 Webinar DE: S!MPATI 4.70 & S!MPATI Online
6 Di 08:00 - 09:00 Webinar EN: Features of a Clime Event
14:00 - 15:00 Webinar EN: Features of a Clime Event
8 Do 08:00 - 09:30 Webinar EN: Vindur® Top: Air Quality in times of Corona Virus
14:00 - 15:30 Webinar EN: Vindur® Top: Air Quality in times of Corona Virus
13 Di 09:00 - 10:00 Webinar DE: S!MPATI 4.70 & S!MPATI Online
20 Di 08:00 - 09:00 Webinar EN: Safe and Reproducible Testing
14:00 - 15:00 Webinar EN: Safe and Reproducible Testing
27 Di 08:00 - 09:00 Webinar EN: Network & Communication
14:00 - 15:00 Webinar EN: Network & Communication
November
4 Mi 17:00 - 18:00 Webinar EN: S!MPATI 4.70 & S!MPATI Online
5 Do 09:00 - 10:00 Webinar EN: S!MPATI 4.70 & S!MPATI Online
Zeitzone der angezeigte Zeiten: Berlin