Skip to main content

Dechrau Da Sir Ddinbych / Denbighshire Bookstart

Prestatyn Rhyl Dinbych / Denbigh Rhuthun / Ruthin Llanelwy / St Asaph

Amser Rhigwm - Storiau a caneuon dwyieithog am ddim gyda'r tim Dechrau Da yn eich llyfrgell leol. Croeso i pawb!

Rhymetimes - Free bilingual stories and songs with the Bookstart team in your local library. All welcome!

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio i ddarparu mynediad i'n digwyddiadau yn unig / The information you enter will only be used for the purpose of providing access to our events. https://www.denbighshire.gov.uk/en/privacy/privacy.aspx

From 18 May 2024
May, 2024
20 Mon 9:30am BST
11am BST
1pm BST
21 Tue 9:30am BST
9:30am BST
11am BST
11am BST
22 Wed 9:30am BST
9:30am BST
11am BST
11am BST
23 Thu 9:30am BST
11am BST
11am BST
1:30pm BST
 
Times shown in timezone: London