Skip to main content

Dechrau Da Sir Ddinbych / Denbighshire Bookstart

Prestatyn Rhyl Dinbych / Denbigh Rhuthun / Ruthin Llanelwy / St Asaph

Amser Rhigwm - Storiau a caneuon dwyieithog am ddim gyda'r tim Dechrau Da yn eich llyfrgell leol. Croeso i pawb!

Rhymetimes - Free bilingual stories and songs with the Bookstart team in your local library. All welcome!

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio i ddarparu mynediad i'n digwyddiadau yn unig / The information you enter will only be used for the purpose of providing access to our events. https://www.denbighshire.gov.uk/en/privacy/privacy.aspx

From 29 Jan 2023
 
January, 2023
30 Mon 9:30am GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Rhuthun / Ruthin
11am GMT Amser Rhigwm i babis/Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Rhuthun / Ruthin
1pm GMT Ar y Fynd/On the Move (O dan 2/Under 2) - Rhuthun / Ruthin
31 Tue 9:30am GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Prestatyn
9:30am GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Rhyl
11am GMT Amser Rhigwm i babis / Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Prestatyn
11am GMT Amser Rhigwm i babis / Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Rhyl
February
1 Wed 9:30am GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Dinbych/Denbigh
9:30am GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Llanelwy / St Asaph
11am GMT Amser Rhigwm i babis / Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Dinbych/Denbigh
11am GMT Amser Rhigwm i babis/Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Llanelwy / St Asaph
2 Thu 9:30am GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Rhyl
11am GMT Amser Rhigwm i babis / Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Prestatyn
11am GMT Amser Rhigwm i babis / Baby Rhymetime (0-12mis/mths) - Rhyl
1:30pm GMT Amser Rhigwm / Rhymetime (0-3 oed/yrs) - Prestatyn
Times shown in timezone: London