Skip to main content

formationspiraxsarco

Politique de remboursement

Bij laattijdige annulatie (minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding), houden wij ons het recht voor u de kosten voor annulatie, nl. 50% van de prijs van de opleiding, te factureren.
Is de deelnemer afwezig, dan houden wij ons het recht voor om de opleiding volledig te factureren.

En cas d'annulation tardive (moins de 7 jours avant le début de la formation), nous nous réservons le droit de vous facturer les frais d'annulation, soit 50% du prix de la formation.
En cas d'absence du participant, nous nous réservons le droit de facturer la formation dans son intégralité.