À partir du 28 sept. 2021
 
septembre, 2021
28 mar. 16:30 BST Kids Circus Club (5-8 year olds)
Série : 1 date Beginners Hula Hoop Course
29 mer. Série : 2 dates Improvers Hula Hoop Course (Fountainbridge)
octobre
1 ven. 1 jour HoopScotch: Accommodation - 1st to 3rd October
1 jour HoopScotch: Scottish Hula Hooping Festival - 1st to 3rd October
10:00 BST HoopScotch: Hula Hoop Beginners Class
13:00 BST HoopScotch: Hula Hoop Beginners Class
15:00 BST HoopScotch: Hula Hoop Beginners Class
16:00 BST HoopScotch: Hula Hoop Beginners Class
5 mar. 16:30 BST Kids Circus Club (5-8 year olds)
Série : 5 dates Improvers Hula Hoop Course (Leith)
12 mar. 16:30 BST Kids Circus Club (5-8 year olds)
26 mar. 16:30 BST Kids Circus Club (5-8 year olds)
novembre
2 mar. 16:30 GMT Kids Circus Club (5-8 year olds)
9 mar. 16:30 GMT Kids Circus Club (5-8 year olds)
16 mar. 16:30 GMT Kids Circus Club (5-8 year olds)
23 mar. 16:30 GMT Kids Circus Club (5-8 year olds)
30 mar. 16:30 GMT Kids Circus Club (5-8 year olds)
décembre
7 mar. 16:30 GMT Kids Circus Club (5-8 year olds)
Fuseau horaire des horaires affichés : London