Gig Gwilym Bowen Rhys (Noson Gymraeg) / Gwilym Bowen Rhys’ Gig (Welsh Evening)

Thursday, 22 July '21   7pm – 9pm BST
Garth Olwg Lifelong Learning Centre, Saint Illtyds Road, Church Village, Pontypridd, CF38 1RQ
Details

Dewch i fwynhau noson o gerddoriaeth byw gyda Gwilym Bowen Rhys!
Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol ar y noson a bydd system unffordd yn ei le er mwyn diogelwch pawb. Ni fydd modd crwydro yn ystod y perfformiad, ond gallwch godi i fynd i’r ty bach os ydych yn dymuno. Mae croeso i chi ddod fel teulu neu gyda ffrindiau (hyd at 6 yn y grwp). Nid oes modd i ni ddarparu bar ar y noson ond mae croeso i chi ddod a lluniaeth a diod eich hun os ydych yn dymuno.

Enjoy an evening of live music with Gwilym Bowen Rhys!
You will need to remain socially distanced on the night. There will be a one-way system in place for everyone's safety. It is not possible to wander around during the performance, but you can get up to go to the toilet if you wish. Feel free to come with family or as a group of friends (up to 6 in the group). We are not able to provide a bar on the night but you are welcome to bring your own refreshments and drinks if you wish.

Instructions

Bydd aelod o staff yn eich ffonio cyn y perfformiad i gymryd taliad cerdyn dros y ffon.

A member of staff will call you prior to the performance to take a card payment over the phone.

Location

Garth Olwg Lifelong Learning Centre
Saint Illtyds Road
Church Village
Pontypridd
CF38 1RQ