Skip to main content

Imrie (Frân Wen)

Friday, 16 June '23   7:30pm – 9:30pm BST
Garth Olwg Lifelong Learning Centre, Saint Illtyds Road, Church Village, Pontypridd, CF38 1RQ
Imrie (Frân Wen)

Details

Mae Josie yn darganfod parti hudolus o dan y dŵr sy'n well nag unrhyw barti dynol erioed. Mae'n fyd lle mae’n darganfod ei gwir hunan - ac Imrie Sallow.
Uwchben y dŵr, mae hi ar goll mewn byd lle nad yw’n perthyn, â chwaer sydd eisiau iddi fod yn 'hapus a normal'. Ond yng nghysgodion y byd arallfydol daw cyfrinach teuluol i’r wyneb sy’n newid popeth.

Wedi ei ysgrifennu gan Nia Morais (Crafangau / Claws, A Midsummer Night’s Dream gan Theatr y Sherman), mae Imrie yn stori am obaith a dewrder.
Cyfarwyddwyd gan Gethin Evans (Woof, Ynys Alys, Galwad).

Josie discovers a magical underwater party that's better than any human party ever. It's a world where she finds her true self - and Imrie Sallow.
Above the water she feels lost in a world where she doesn't belong, with a sister who wants her to be 'happy and normal'. But a family secret emerges from the shadows of the ethereal world that changes everything.

Imrie, the new play by Nia Morais (Crafangau / Claws, A Midsummer Night’s Dream Sherman Theatre), is a magical story about hope and bravery.
Directed by Gethin Evans (Woof, Ynys Alys, Galwad).

Instructions

Unwaith rydych chi wedi cofrestru, byddwch yn derbyn ebost o gadarnhad.

Once you have registered you will receive a confirmation email.

Consesiwn ar gael i bobl dros 65 oed ac i bobl ifanc o dan 18 am £13.00 / Concession price available to over 65's and for young people under 18 for £13.00.

Tickets

Cost

Tocyn / Ticket

Consesiwn ar gael i bobl dros 65 oed ac i bobl ifanc o dan 18 am £13.00 / Concession price available to over 65's and for young people under 18 for £13.00.
£15.00

Location

Garth Olwg Lifelong Learning Centre
Saint Illtyds Road
Church Village
Pontypridd
CF38 1RQ