Yoga Classes at Henham Yoga Studio

Select date
Show more...
April, 2019
22 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
23 Tue 9:30am - 10:30am Vinyasa Yoga with Sarah
26 Fri 9am - 10am Stretch & Breathe Yoga with Sarah
29 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
30 Tue 9:30am - 10:30am Vinyasa Yoga with Sarah
May
3 Fri 9am - 10am Stretch & Breathe Yoga with Sarah
6 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
7 Tue 9:30am - 10:30am Vinyasa Yoga with Sarah
10 Fri 9am - 10am Stretch & Breathe Yoga with Sarah
13 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
14 Tue 9:30am - 10:30am Vinyasa Yoga with Sarah
17 Fri 9am - 10am Stretch & Breathe Yoga with Sarah
20 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
21 Tue 9:30am - 10:30am Vinyasa Yoga with Sarah
24 Fri 9am - 10am Stretch & Breathe Yoga with Sarah
27 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
28 Tue 9:30am - 10:30am Vinyasa Yoga with Sarah
31 Fri 9am - 10am Stretch & Breathe Yoga with Sarah
June
3 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
10 Mon 6:45pm - 8pm Vinyasa Yoga with Sarah
Times shown in timezone: London