Cyrsiau ar gael ledled RCT / Courses available throughout RCT

Da 17 set 2021
Mostra di più...
luglio, 2021
5 lun 00:00 BST Hylendid a Diogelwch Bwyd Lefel 2 / Level 2 Food Hygiene And Safety Certificate
00:00 BST Trin â Llaw / Manual Handling
settembre
18 sab 09:15 BST Iaith Arwyddion (Canolradd) / Sign Language (Intermediate)
10:45 BST Iaith Arwyddion (Dechreuwyr) / Sign Language (Beginners)
11:45 BST Iaith Arwyddion (Uwch) / Sign Language( Advanced)
20 lun 09:30 BST Celf a Dylunio - Lefel 2 / Art and Design - Level 2
09:30 BST Diogelwch Ar-lein / Safety Online
10:00 BST Bwydydd o Bob Cwr o'r Byd Dydd Llun / Foods From All Around the World
12:00 BST Diwydiannau Creadigol yng Nghymru Lefel 2 / Creative Industries in Wales Level 2
13:00 BST Siopa ar lein / Shopping Online
15:00 BST Celfyddydau Mynegiannol mewn Iechyd a Lles Lefel 2 / Expressive Arts in Health and Wellbeing Level 2
18:00 BST Bwydydd o Bob Cwr o'r Byd Dydd Llun / Foods From All Around the World
18:00 BST Gitar / Guitar
21 mar 09:30 BST Cyfrifiaduron Lefel 1 / Computers Level 1
10:00 BST Hanes Teulu / Family History
12:00 BST Celf er Lles / Art for Wellbeing
13:00 BST Syrffio Diogel a Chadw mewn Cyffwrdd Ar-lein / Safe Surfing and Keeping in Touch Online
17:00 BST Gitar / Guitar
18:00 BST Iaith Arwyddion / Sign Language
22 mer 09:30 BST Defnyddio Tecstilau wedi'u Hailgylchu / Using Recycled Textiles
Orari indicati nel fuso orario: London