Classes @ MyStudio

From 2 Dec 2020
Show more...
December, 2020
2 Wed 6:15am - 7am Blitz24 (In-studio)
10am - 10:45am Sculpt & Pump (In-studio)
6:15pm - 7pm Bodyburn (In-studio)
7:30pm - 8:15pm Blitz24 (In-studio)
3 Thu 6:15pm - 7pm Sculpt & Pump (In-studio)
7:15pm - 8pm Bodyburn (In-studio)
4 Fri 6:15am - 7am Blitz24 (In-studio)
10am - 11am Bodyburn (In-studio)
5:30pm - 6:15pm Bodyburn (In-studio)
5 Sat 8am - 8:45am Bodyburn (In-studio)
9:15am - 10am Blitz24 (In-studio)
6 Sun 10am - 10:45am Bodyburn (In-studio)
7 Mon 10am - 10:45am Sculpt & Pump (In-studio)
6:15pm - 7pm Bodyburn (In-studio)
7:15pm - 8pm Blitz24 (In-studio)
8 Tue 6:15pm - 7pm Cardio Core (In-studio)
7:15pm - 8pm Strength & Conditioning (In-Studio)
8:15pm - 9pm Bodyburn (In-studio)
9 Wed 6:15am - 7am Blitz24 (In-studio)
10am - 10:45am Sculpt & Pump (In-studio)
Times shown in timezone: Dublin