Adult Festive 8 Block Ticket
£40Klippekort for 8 klasser.
  • Må benyttes innen 60 dager etter det første bookede arrangementet.
Klippekortet er for øyeblikket ikke gyldig for kommende arrangementer.

This is valid for General and Lane Swimming sessions (apart from Boxing Day and Twilight sessions). To use this for a General Swimming session, please ask a kiosk volunteer on arrival.


U18s Festive 8 Block Ticket
£21Klippekort for 8 klasser.
  • Må benyttes innen 60 dager etter det første bookede arrangementet.
Klippekortet er for øyeblikket ikke gyldig for kommende arrangementer.

This is valid for General and Lane Swimming sessions (apart from Boxing Day and Twilight sessions). To use this for a General Swimming session, please ask a kiosk volunteer on arrival.


Velg mer Vis valgte