Van 27 nov 2020
 
november, 2020
27 vr 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Fri)
28 za 08:00 - 09:15 🌱 Hatha + Yin (Sat)
29 zo 16:00 - 18:00 πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡ Zen Session πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡
december
1 di 365 dagen πŸŽ„πŸŽ„πŸŽ„ Buy a Christmas Gift Voucher! πŸŽ„πŸŽ„πŸŽ„
08:00 - 08:00 DEC CLASSES GO ON SALE MON 23 NOV 8AM
2 wo 10:00 - 11:30 πŸ™Œ Deep Relaxation: Gentle Yoga (Wed)
17:00 - 18:15 🌱 Hatha + Yin (Wed)
3 do 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Thurs)
4 vr 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Fri)
5 za 08:00 - 09:15 🌱 Hatha + Yin (Sat)
9 wo 10:00 - 11:30 πŸ™Œ Deep Relaxation: Gentle Yoga (Wed)
17:00 - 18:15 🌱 Hatha + Yin (Wed)
10 do 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Thurs)
11 vr 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Fri)
12 za 08:00 - 09:15 🌱 Hatha + Yin (Sat)
16 wo 10:00 - 11:30 πŸ™Œ Deep Relaxation: Gentle Yoga (Wed)
17:00 - 18:15 🌱 Hatha + Yin (Wed)
17 do 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Thurs)
18 vr 10:00 - 11:30 πŸŒ€Yin (Fri)
19 za 08:00 - 09:15 🌱 Hatha + Yin (Sat)
Tijden weergegeven in tijdzone: Sydney