Skip to main content
From 6 Jun 2023
June, 2023
6 Tue 9am CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / REGGEL !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 09.00 óra !!!
6pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 18.00 óra !!!
7pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 19.00 óra !!!
9 Fri 9am CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
6pm CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
12 Mon 6pm CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
13 Tue 9am CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / REGGEL !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 09.00 óra !!!
6pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 18.00 óra !!!
7pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 19.00 óra !!!
16 Fri 9am CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
6pm CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
19 Mon 6pm CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
20 Tue 9am CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / REGGEL !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 09.00 óra !!!
6pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 18.00 óra !!!
7pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 19.00 óra !!!
23 Fri 9am CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
6pm CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
26 Mon 6pm CEST SURFinPALA iSurf 1 alkalmas
27 Tue 9am CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / REGGEL !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 09.00 óra !!!
7pm CEST SURFinPALA iSurf 3 alkalmas / DÉLUTÁN !!! KEDD – SZERDA - CSÜTÖRTÖK 19.00 óra !!!
Times shown in timezone: Budapest