Book 4 Classes
£32.00Karnet na 4 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
 • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

This is ideal for Beginners up to 4 class booked with in a 30 day period.

All tickets are non Refundable


Up to 5 Classes
£35.00Karnet na 5 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 31 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
 • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

Book 5 classes in a 30 day period to receive discount


Up To 8 Lesson per month ( Single Person)
£50.00Karnet na 8 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 31 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
 • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

To be used by a single person, up to 8 lesson in a 31 day period .
Non refunded able ticket


Up to 12 Classes ideal for Families
£60.00Karnet na 12 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 35 dni.
 • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

up to 12 Class per month Family Sharing 12 classes
All tickets /passes are non Refundable


Up to 2 classes
£16.00Karnet na 2 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
 • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

Single person Books 2 classes to be used within 30 days
Non refundable ticket


Wybierz więcej Zobacz wybrane