Monthly Class Pass
£50.00Karnet na wszystkie zajęcia
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • Healthy eating club
 • Mummy Baby Yoga on ZOOM
 • Postnatal Yoga on ZOOM
 • Pre & Post Birth Fitness on ZOOM
 • Pregnancy fitness on ZOOM
 • Yoga for Pregnancy on ZOOM

NO rescheduling passed 30 days. Includes: fitness, yoga and nutrition
Courses are not included.


3 months unlimited
£130.00Karnet na wszystkie zajęcia
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 90 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • Healthy eating club
 • Mummy Baby Yoga on ZOOM
 • Postnatal Yoga on ZOOM
 • Pre & Post Birth Fitness on ZOOM
 • Pregnancy fitness on ZOOM
 • Yoga for Pregnancy on ZOOM

NO rescheduling passed 90 days. Includes: fitness, yoga and nutrition
Courses are not included.


12 session Personal training
£570.00Karnet na 14 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 90 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • 1on1 Personal Training
 • Healthy eating club

This package includes:
12 PT session (online)
2 nutrition session
Access to my fitness and nutrition APP


8 sessions Personal training
£385.00Karnet na 10 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 60 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • 1on1 Personal Training
 • Healthy eating club

This package includes:
8 PT session (online)
2 nutrition session
Access to my fitness and nutrition APP


4 sessions Personal training plus nutrition
£195.00Karnet na 5 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • 1on1 Personal Training
 • Healthy eating club

This package includes:
4 PT session (online)
1 nutrition session
Access to my fitness and nutrition APP


Wybierz więcej Zobacz wybrane