10 class pass
£100.00Karnet na 10 zajęć.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet nie jest ważny na żadne z nadchodzących wydarzeń.

When booking your classes use the single class option and it automatically cones off your pass.


4 Class Intro Offer
£30.00Karnet na 4 zajęć.
Karnet nie jest ważny na żadne z nadchodzących wydarzeń.

❤️ THIS OFFER IS FOR ANYONE BRAND NEW TO LWPILATES ❤️
Come along and try out any 4 classes of your choice


5 class pass
£57.50Karnet na 5 zajęć.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet nie jest ważny na żadne z nadchodzących wydarzeń.

Wybierz więcej Zobacz wybrane