ONLINE 10 Class Pass
£50.00Karnet na 10 zajęć.
 • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
 • Christmas Class - ONLINE CLASS
 • Energy Flow - ONLINE CLASS
 • Floor Flow - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Full Body Flow - ONLINE CLASS
 • Grounding Hatha Flow - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Relax & Unwind - ONLINE CLASS
 • Restorative Yoga Session - ONLINE CLASS
 • Spacious Shoulders - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Twist & Strengthen - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Winter Warmer - ONLINE CLASS

This class pass is for ONLINE CLASSES ONLY. You will not be able to use for the Bailiffe Bridge classes.

10 class for £50 - save £1.50 per class.
This can be used for any of the online classes and is not transferable to Bailiffe Bridge classes.


Bailiffe Bridge Class Pass
£35.00Karnet na 5 zajęć.
 • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 42 dni.
Karnet ważny na:
 • Autumn Flow - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Christmas Class - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Cool & Calm - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Energy Flow - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Energy Shake Up - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Floor Flow - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Grounding Hatha Flow - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Heart Flow - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • New Year Detox - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • New Year Flow - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Relax & Unwind - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Spacious Shoulders - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Stand Strong - Class at Bailiffe Bridge Community Centre
 • Twist & Strengthen - PRE-RECORDED ONLINE CLASS
 • Yoga for digestive health - Class at Bailiffe Bridge Community Centre

5 classes for £35
Save £1 per class
Valid for 6 weeks from first use at any Bailiffe Bridge Class - not transferable to online classes


Wybierz więcej Zobacz wybrane