SILVER
£52.00Karnet na 12 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

12 Bootcamps to use within 30 days of your first

GOLD
£64.00Karnet na 16 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

16 Bootcamps to use within 30 days of your first

SILVER: COUPLES
£99.00Karnet na 24 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

This is a Silver Membership for two people, consisting of 12 Bootcamps each. Sessions to be used within 30 days of first session.

Wybierz więcej Zobacz wybrane