Cyrsiau ar gael ledled RCT / Courses available throughout RCT

Od 19 wrz 2021
Pokaż więcej...
lipiec, 2021
5 pon. 00:00 BST Hylendid a Diogelwch Bwyd Lefel 2 / Level 2 Food Hygiene And Safety Certificate
00:00 BST Trin â Llaw / Manual Handling
wrzesień
20 pon. 09:30 BST Celf a Dylunio - Lefel 2 / Art and Design - Level 2
09:30 BST Diogelwch Ar-lein / Safety Online
10:00 BST Bwydydd o Bob Cwr o'r Byd Dydd Llun / Foods From All Around the World
12:00 BST Diwydiannau Creadigol yng Nghymru Lefel 2 / Creative Industries in Wales Level 2
13:00 BST Siopa ar lein / Shopping Online
15:00 BST Celfyddydau Mynegiannol mewn Iechyd a Lles Lefel 2 / Expressive Arts in Health and Wellbeing Level 2
18:00 BST Bwydydd o Bob Cwr o'r Byd Dydd Llun / Foods From All Around the World
18:00 BST Gitar / Guitar
21 wto. 09:30 BST Cyfrifiaduron Lefel 1 / Computers Level 1
10:00 BST Hanes Teulu / Family History
12:00 BST Celf er Lles / Art for Wellbeing
13:00 BST Syrffio Diogel a Chadw mewn Cyffwrdd Ar-lein / Safe Surfing and Keeping in Touch Online
17:00 BST Gitar / Guitar
18:00 BST Iaith Arwyddion / Sign Language
22 śro. 09:30 BST Defnyddio Tecstilau wedi'u Hailgylchu / Using Recycled Textiles
09:30 BST Ipads a Thabledi / Ipads and Tablets
09:30 BST Thabledi / Tablets
12:30 BST Celf a Dylunio Lefel 1 / Art and Design Level 1
Czasy podane w strefie czasowej: London