Unrestricted Class pass x 10 - One child
£55.00Karnet na 10 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 100 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

This ticket enables you to go to any Rock Out Baby events at any time for only £5 a class.

Wybierz więcej Zobacz wybrane