Novice Intro Series - Stages 1 & 2 - £50
£50.00Karnet na 2 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 300 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet ważny na:
  • Novice Intro to Open Water Swimming - Stage 1
  • Novice Intro to Open Water Swimming - Stage 2
This pass can be used for the 2 staged Novice Intro to Open Water Swimming series held at Bray Lake Watersports. The pass is valid for the full 2021 season. Purchasing this pass will then allow you to book yourself onto each of the sessions within your chose series.
Wybierz więcej Zobacz wybrane