Class Pass - 4 sessions in a month
£18.00Karnet na 4 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
  • Saturday Fitcamp
  • Thursday Fitcamp (IN PERSON ONLY)
  • Thursday Fitcamp (ZOOM ONLY)

This entitles you to attend 4 Fitcamp sessions in a month.


Class Pass - 8 Sessions in a Month
£34.00Karnet na 8 zajęć.
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 30 dni.
Karnet ważny na:
  • Saturday Fitcamp
  • Thursday Fitcamp (IN PERSON ONLY)
  • Thursday Fitcamp (ZOOM ONLY)

This pass entitles the user to attend up to 8 Fitcamp sessions in a month.


Legs, Bums and Tums Class Pass
£34.00Karnet na 8 zajęć.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
Karnet nie jest ważny na żadne z nadchodzących wydarzeń.

This will provide you with access to 8 Legs, Bums and Tums classes at a discounted price.


Wybierz więcej Zobacz wybrane