Pass 28
49.00Karnet na wszystkie zajęcia
  • Do wykorzystania na wydarzeniach w ciągu następnych 28 dni.
  • Do wykorzystania jeden raz w ramach jednego wydarzenia.
  • Do wykorzystania dla każdego typu wydarzenia.

Unlimited access to all classes for 28 days. / Accès illimité à tous les cours pendant 28 jours.


Wybierz więcej Zobacz wybrane