Cyrsiau ar gael ledled RCT / Courses available throughout RCT

From 24 Sep 2021
 
July, 2021
5 Mon 12am BST Hylendid a Diogelwch Bwyd Lefel 2 / Level 2 Food Hygiene And Safety Certificate
12am BST Trin â Llaw / Manual Handling
September
24 Fri 9:30am BST Celf Archeolegol / Archeological Art
9:30am BST Ebost a Rhyngrwyd / Internet an Email
10am BST Gwneud Torchau / Wreath Making
10am BST Hanes Lleol / Local History
12pm BST Ysgrifennu Caneuon / Song Writing
November
1 Mon 9:30am GMT Celf a Dylunio - Lefel 3 / Art and Design Level 3
12pm GMT Diwydiannau Creadigol yng Nghymru Lefel 3 / Creative Industries in Wales Level 3
3pm GMT Celfyddydau Mynegiadol mewn Iechyd a Lles Lefel 3 / Expressive Arts in Health and Wellbeing Level 3
3 Wed 1pm GMT Crefft Siwgr / Sugarcraft
4 Thu 1pm GMT Amdanaf i / All About Me
5 Fri 10am GMT Gwneud Torchau / Wreath Making
12 Fri 9am GMT Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys / Level 3 Emergency First Aid
Times shown in timezone: London