Skip to main content

Cyrsiau ar gael ledled RCT / Courses available throughout RCT

From 23 May 2022
 
July, 2021
5 Mon 12am BST Hylendid a Diogelwch Bwyd Lefel 2 (SAESNEG) / Level 2 Food Hygiene And Safety Certificate (ENGLISH)
12am BST Trin â Llaw / Manual Handling
June, 2022
7 Tue 3:15pm BST Sgiliau Ysgrifennu Caneuon i Ddechreuwyr / Songwriting for Beginners
10 Fri 10pm BST “Amdanaf i” (Meddwl iach / corff iach) / “All About Me” A Healthy mind / healthy body
15 Wed 1pm BST Crefft Siwgr / Sugarcraft
17 Fri 10am BST Celf Blodau / Floral Art
July
5 Tue 10am BST Hanes Teulu / Family History
8 Fri 10am BST Hanes Lleol / Local History
Times shown in timezone: London