Select date
Show more...
April, 2020
8 Wed 12pm - 12:35pm Express flow - Jo
6:30pm - 7:15pm Lotus vinyasa - Jo
7:30pm - 8:15pm Ashtanga - Charlotte
9 Thu 8pm - 8:45pm Buti yoga - Jo
10 Fri 6pm - 6:45pm Hatha Vinyasa - Lesley
8pm - 8:45pm Lengthen + Strengthen - Jen
11 Sat 10:30am - 11:10am Beginners Yoga - Jo
12 Sun 10am - 10:40am Vinyasa Flow - Natalie
13 Mon 7:30pm - 8pm Meditation - Jo
14 Tue 6pm - 6:45pm Yoga Sculpt
9pm - 9:45pm Chill out - Laura
15 Wed 12pm - 12:35pm Express flow - Jo
6:30pm - 7:15pm Lotus vinyasa - Jo
7:30pm - 8:15pm Ashtanga - Charlotte
16 Thu 8pm - 8:45pm Buti yoga - Jo
17 Fri 6pm - 6:45pm Hatha Vinyasa - Lesley
8pm - 8:45pm Lengthen + Strengthen - Jen
18 Sat 10:30am - 11:10am Beginners Yoga - Jo
2pm - 4:30pm How to build a home practice
19 Sun 10am - 10:40am Vinyasa Flow - Natalie
Times shown in timezone: London