In Studio & Online | 5 Class Pass | Clara (60 mins)
£56.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Friday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Monday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • In-Studio | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

5 classes with Clara (60 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Valid for In-Studio & Online attendance


In Studio & Online | 5 Class Pass | Clara (Any Class)
£61.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Friday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Monday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • In-Studio | Yoga with Clara | 7:00pm Monday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • In-Studio | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 7:00pm Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

5 classes with Clara (60 & 75 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Valid for In-Studio & Online attendance


Online Only | 5 Class Pass | Clara (60 mins)
£50.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

5 online classes with Clara (60 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Online attendance only


Online Only | 5 Class Pass | Clara (Any Class)
£55.00Tillåter tillträde till 5 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 7:00pm Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

5 online classes with Clara (60 & 75 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Online attendance only


In Studio & Online | 12 Class Pass | Clara (60 mins)
£126.00Tillåter tillträde till 12 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Friday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Monday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • In-Studio | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

12 x classes with Clara (60 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Valid for In-Studio & Online attendance


In Studio & Online | 12 Class Pass | Clara (Any Class)
£138.00Tillåter tillträde till 12 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Friday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 10am Monday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • In-Studio | Yoga with Clara | 7:00pm Monday
 • In-Studio | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • In-Studio | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 7:00pm Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

12 x classes with Clara (60 & 75 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Valid for In-Studio & Online attendance


Online Only | 30 Days Unlimited Classes | Clara (Any Class)
£64.00Passera för obegränsade klasser.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 30 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds

Unlimited online classes with Clara (any class, 60 & 75 minute classes)
Valid for 30 days from your first class.
Attend as many online classes as you like for 30 days.
Simply book in to each online class as usual for no additional fee.
Online... [Läs mer]


Online Only | 12 Class Pass | Clara (60 mins)
£108.00Tillåter tillträde till 12 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

12 x online classes with Clara (60 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Valid for Online attendance


Online Only | 12 Class Pass | Clara (any class)
£120.00Tillåter tillträde till 12 klasser. Förbeställning krävs.
 • För användning vid händelser som inträffar i nästa 183 dagar.
 • Endast en gång per händelse.
Pass kan användas för:
 • Online | Yoga with Clara | 10am Friday
 • Online | Yoga with Clara | 10am Monday
 • Online | Yoga with Clara | 6:15pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 7:00pm Monday
 • Online | Yoga with Clara | 8:00pm Weds
 • Online | Yoga with Clara | 9.30am Tuesday

12 x online classes with Clara (60 & 75 minute classes)
Use within 6 months from your first class
Valid for Online attendance only


Tillbaka Fortsätt