Från 14 apr 2021
 
maj, 2021
29 lör. 1 vecka Yoga with Bonnie (6 nights)
juni
12 lör. 1 vecka Pilates and Wellness with Ioannis (6 nights)
juli
3 lör. 1 vecka Yoga and Chakra with Annie and Olivia (7 nights)
september
11 lör. 1 vecka Pilates and Wellness with Ioannis (6 nights)
18 lör. 1 vecka Yoga with Molly (6 nights)
25 lör. 1 vecka Yoga with Molly (6 nights)
oktober
2 lör. 1 vecka Yoga with Charlotte (6 nights)
Tiderna visas i tidszon: London