Skip to main content

Young Living Hong Kong Workshop Registration | Young Living工作坊報名表格

From 2 Dec 2022
 
December, 2022
7 Wed 4pm UTC +8 [YL工作坊] 從內到外的冬季護膚指南 & 佳節擴香配方(廣東話)(Zoom)
12 Mon 12pm UTC +8 [會員工作坊] 古法頭肩頸按摩 (廣東話)
15 Thu 7pm UTC +8 [會員工作坊] 印度古法頭頸肩按摩及音叉肌肉舒緩體驗 (廣東話)
21 Wed 2pm UTC +8 [會員工作坊] 當 「香薰」遇上「音叉」(廣東話)
29 Thu 7pm UTC +8 [會員工作坊] 與「靈」對話:從精油、頌砵開始(廣東話)
Times shown in timezone: Kuala Lumpur